Biz Kimiz

Ana Sayfa Biz Kimiz
Okulumuzda Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık


Oryantasyon Süreci

Anaokulu çocuğun, aileden ayrı bir birey olarak var olmayı deneyeceği sahadır. Bu başlangıcın mutlu ve güven dolu olması önemlidir. Bunun için okulun ilk günlerinde, oryantasyon çalışmalarını yürütürüz. Alışma ve uyum sürecinde çocuk tek başına değildir. Aile oryantasyon sürecinde çocuklarının yanında olur. Onunla birlikte aileye de rehberlik yapılır ve süreç hakkında geri bildirimlerde bulunulur.

Doğal Gözlem

Okul öncesi dönemde, çocukların kendilerini en doğal şekilde ortaya koydukları süreç, sınıf ortamındaki oyun oynama süreçleridir. Doğal davranış gözlemi, öğrencimiz hakkında sosyal ve iletişim becerileri konusunda bilgi sağlar. Edinilen bilgi, öğretmen ve aile ile paylaşılır.

Bireysel Görüşmeler

Değişen dünyada çocuklarımıza duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi öğretmenin yanı sıra, sorunlarını doğru kaynaklarla paylaşmalarını sağlamak için bireysel görüşmeler yapılır. Bu amaçla tüm öğrencilerimizle görüşmeler yaparak, evde veya okulda yaşadıkları her türlü problemleri bizlerle paylaşmalarını sağlıyoruz. Duygularını ve akıllarından geçenleri ifade etmeleri için yüreklendiriyoruz.
 

İlgi ve Yeteneklere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerimizi özellikle branş derslerinde gözlemliyor ve öğretmenlerden bilgi alarak ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda başarılı olabilmeleri için, gerekli motivasyonu sağlıyoruz.  Sınıflarımızda görsel, bedensel, doğa ve müzik zekâsı gibi çoklu zekâ öğretim alanları kullanılmaktadır. Öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerini en üst noktaya çıkarmayı ve onların bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini bir araç olarak kullanarak, eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmeyi, dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını arttırmayı amaçlıyoruz.

Sosyal Beceri Programı

Sosyal beceri ve karakter eğitimi sayesinde, çocuklarımıza tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğretiyor ve toplumumuzun da temelini oluşturan ahlâki değerleri benimsemeleri için her hafta 1 saat okul psikologlarının sınıf içinde aktif olduğu, sosyal beceri dersleri yapıyoruz. Çeşitli video gösterileri ve hikâyeler ile kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Sosyal açıdan desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için, ikinci dönemde de bireyselleştirilmiş sosyal beceri programları uyguluyoruz. Her hafta bir proje seçmelerini ve sınıf içinde projelerini arkadaşlarına sunmalarını, daha sonrada diğer sınıflarda kendilerini ifade etmelerini sağlıyoruz.
 

Test ve Envanterler

Çocukların akademik durumlarını, davranışlarını değerlendirmede ve psikolojik süreçlerini anlamada bir araç olan testler, okul psikoloğumuz tarafından öğrencilere periyodik olarak ve ayrıca gerekli görülen durumlarda uygulanmaktadır.
 

Öğrencimizle İlgili Hangi Alanların Geliştirilmesi Gerekiyorsa Bu Yönde Çalışmalar Yapılır.

Anaokullarımızda Uygulanan Testler

• Denver Gelişimsel Tarama TestiGelişim Testleri. 
• Dikkat ve Görsel Algı Testleri.
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi.
• Psikolojik Değerlendirme Testleri.
• Yetenek ve İlgi Testleri.
 

VELİ

Aile Danışmanlığı

Velilerimizin talep ettiği veya birimimizin ihtiyaç duyduğu zamanlarda, velilerimizle bireysel görüşmeler yapılır. Öğrencilerimizin gelişimleri ve problemleri hakkında anne-babaları bilgilendirerek, çocuk yetiştirme konusunda gerekli danışmanlık hizmetini veririz. Öğrencilerimize uygulanan gelişim testleri sonrasında, bireysel raporlamalar yapmak üzere aile ile değerlendirme görüşmeleri de yapmaktayız.
 

Ana-Baba Gelişim Çalışmaları

Okul öncesi dönemde çocuklarımızın yaşayabilecekleri her türlü problem ve çözüm önerileri hakkında, anne babalara bilgilendirici seminerler düzenlenir. Yapılan seminerler pdr birimimiz tarafından özgün üretilen yayınlarla, önleyici rehberlik hizmetlerini sunmaktayız. Anne ve babanın çalışmalarının amacı; anne babaların çocukları ile nasıl sağlıklı iletişim kurabileceklerini anlatmak, çocuğun süreç içinde gelişim ve değişimine ilişkin özelliklerini aktarmak, etkili anne baba olmaktan çocukluk çağında görülen davranış problemleri ve cinsel eğitime kadar aileyi ilgilendiren konularda aileye rehberlik etmektir. Yapılan araştırmalar sonucunda anne babaları, çocuk yetiştirmeye yönelik gerçekleştirilen eğitimlere katılmış çocukların, katılmamış olanlardan farklı olduğu, bu çocukların okul başarılarının ve okulla kurdukları bağlarının daha kuvvetli olduğu belirlenmiştir.
 

ÖĞRETMEN

Öğretmen Görüşmeleri

Okul öncesi öğretmenleri ile her zaman olumlu ve çocuk merkezli bir iletişim halindeyiz. Çocuklarımızın hayatında önemli bir etkiye sahip olan öğretmenlerimizle bireysel görüşmeler yaparak her öğrencinin gelişimi hakkında sürekli bilgi alışverişinde bulunuruz.
 

Hizmet İçi Eğitimler

Okul bünyesindeki psikoloğumuz ve okulumuza davet ettiğimiz uzmanlarla sürekli bir gelişim imkânı sunarız. Öğretmenlerimizin çocuk psikolojisi, sağlığı ve doğru davranış yöntemleri konusunda uzmanlaşmalarına yardımcı olmaktayız.

 

  •