Değerler

Değerler

ÖĞRENCİLERİN NEYE DEĞER VERMELERİNİ, NE HİSSETMELERİNİ VE NASIL DAVRANMALARINI İSTİYORUZ?

Bilginin, kavramların ve becerilerin önemini bilmekle beraber, bunların uluslararası bir insan yetiştirmek için tek başlarına yeterli olmayacaklarına inanmaktayız. Bunların yanı sıra çevreye ve öğrenmeye karşı olumlu tutumların geliştirilmesine odaklanmak da son derece önemlidir, bu tutumların dolaylı yollarla gelişebileceğine inanmamaktayız. Bu düşünceden hareketle öğretmenlerimiz derslerde olumlu tutumlar geliştirecek stratejileri kullanmakta  ve etkinliklere yer vermekteyiz.

Hangi tutumların desteklenmesini hedeflemekteyiz?
 • Değer Verme: Dünyanın ve insanların güzelliklerini takdir etmek
 • Bağlılık: Kendini öğrenimine adamak, gayretli olmak, öz disiplin ve sorumluluk sahibi olmak
 • Kendine güven: Öğrenenler olarak yetenekleri hakkında kendine güvenmek, risk alabilme cesaretine sahip olmak, öğrendiklerini uygulayabilmek, uygun kararlar almak ve seçimlerde bulunmak.
 • İşbirliği: İşbirliğinde bulunmak, ortak çalışmak, durumun gereklerine göre önderlik etmek ya da izlemek.
 • Yaratıcılık: Düşünmelerinde, problemlere ve ikilemlere yaklaşımlarında yaratıcı olmak, hayal gücünü kullanmak.
 • Merak: Öğrenmenin doğası, dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak.
 • Kendini başkalarının yerine koyabilme: başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayabilmek için kendini onların yerine koymak, başkalarının bakış açıları hakkında açık görüşlü ve düşünceli olmak.
 • Şevk: Öğrenmekten zevk duymak, öğrenme sürecinde isteyerek çaba göstermek. Bağımsız davranma Bağımsız düşünmek ve hareket etmek, gerekçeli savlara dayanarak kendi kararlarını vermek, kararlarını savunabilmek.
 • Bağımsız davranabilme: Bağımsız düşünmek ve hareket etmek, gerekçeli savlara dayanarak kendi kararlarını vermek ve kararlarını savunabilmek
 • Doğruluk: Dürüst olmak, keskin bir adalet duygusuna sahip olmak.
 • Saygı: Kendilerine, başkalarına, içinde bulundukları dünyaya saygı duymak.
 • Hoşgörü:  Dünyadaki farklılıklar ve çeşitlilik hakkında duyarlı olmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olmak.