Doğa Keşfi Ve İzcilik

Doğa Keşfi Ve İzcilik

Doğa dünya için bir sorumluluk alma fırsatıdır. Eğer çocuklar erken yaşta doğayla ilişki kurmaya başlarlarsa doğaya besledikleri saygıyı ve sevgiyi asla kaybetmiyorlar. Doğada geçirilen zaman yapılan araştırmalar çocukların doğa içinde daha yaratıcı oyun biçimlerine girdiklerini, daha fazla işbirliği yaptıklarını ve bilişsel yeteneklerinin geliştiğini göstermiştir. Dünya ile temes halinde olan çocuklarda dikkat eksikliği önemli ölçüde azaldığı ve akademik başarısının arttığı gözlenmiştir. Yeşil alanda daha fazla zaman geçiren çocuklarda kendini kontrol etme becerisi ve öz disiplin yüksektir, stres ve kaygı minimum seviyededir.