Gelişim Takibi

Gelişim Takibi

GELİŞİM TAKİBİ

Okulumuzda her gün danışman psikoloğumuz bulunmaktadır. Kurum psikoloğumuz çocuklarımızla bire bir vakitler geçirerek onları yakından tanır ve gözlemler. Sınıf öğretmenininde katkıları ve gözlemlerini alır. Böylelikle bilişsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim alanlarında çocuğun yaş grubundan beklenen becerileri gerçekleştirip gerçekleştiremediğini tespit eder ve raporlar.

Çocuğun  tutum, bilgi, beceri, davranış gibi kazanımlarına ait oldukça önemli olan gelişim raporları, okul öncesi eğitim kurumlarındaki amaçlı eğitim faaliyetlerinin tamamını kapsar. Mevcut durumun değerlendirmesi yapılarak her ay aileye raporlama yapılır. Her çocuğun gelişimsel ilerleme hızı farklı olacağından yıl içerisinde ki tüm raporların ortak sonucu dikkate alınır.

Gelişimsel kontrol listeleri, davranış değerlendirme formları ve sınıf gözlemleri gibi yöntemlerden elde edilen veriler ışığında hazırlanan gelişim raporları, öğrenme sürecinin çocuğun gelişimine olan etkisini ortaya koyması açısından ailelere yol gösterici olduğu gibi, eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve öğrenci merkezli bir şekilde planlanması için önemli veriler sağladığından eğitimciler adına da oldukça önemlidir.

Okulumuzda  8 farklı zeka alanına uygun olarak seçilmiş  profesyoneller tarafından verilen branş dersleri mevcuttur. Bu derslere ait her dönem için bir kez olmak üzere çocuğun katıldığı branş alanına ait raporu hazırlanır. Müzik kulağı var mıdır? Dansa uygun mudur? Çizim yeteneği nasıldır? gibi soruların cevapları bu raporlarda bulunabilir.

Gelişim raporları çocuklarımızın güçlü yanlarını yansıttığı gibi desteklenmesi gereken yanlarını da yansıtır. Bu noktada yapmamız gereken, öğretmen ve okul aile işbirliği içinde kalarak çocuklarımızı nasıl destekleyebileceğimizle ilgili paylaşımda bulunmaktır.
 

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

 

Okul öncesi eğitiminde dönem boyunca belli aralıklarla devam eden ölçme çalışmaları öğrencinin gelişimini en iyi şekilde analiz etmemize yardımcı olur. Böylece öğrencinin ne bildiği, nasıl anladığı, neler yapabildiği ve hangi ihtiyaçlarının karşılanabildiği ve ilgi alanları hakkında elimizde veriler toplanır ve öğrencinin göstermiş olduğu gelişim ile ilgili değerlendirme yapılır. Bu veriler ayrıca müfredatımızı, öğretmen tekniklerimizi ve kaynaklarımızı tekrar değerlendirmemizi sağlar.


Amacımız her zaman öğrencinin güçlü ve bireysel olarak ilgi duyduğu alanlardan gereksinimlerine doğru giden bir yol haritasını kendisi için olduğu kadar öğretmenler ve veliler için de ortaya çıkarmaktır.


Kazanım Değerlendirme Sistemi ( Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileri ) 
Kazanım değerlendirme sistemi öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak öğrenme sürecinde ona ve ailesine rehberlik etmek için geliştirilmiş bir sistemdir. Öğretmenler gözlem notlarının yanı sıra akademik ve sosyal gelişimin her alanında birebir öğrencilerin gelişimlerini müfredat çerçevesinde belirlenen hedefler ve kazanımlar listesine belirli aralıklarla girerek değerlendirirler. Bu listeler sınıf öğretmenleri tarafından her ay, branşlar tarafından farklı aralıklarla yapılır. 


Gözlem Formları 
Okul öncesinde ölçme ve değerlendirme genel olarak öğrencilerle birebir, küçük grup veya büyük grup içinde çalışma ve onların düşünme, problem çözme, tasarlama, planlama ve uygulama süreçlerinin gözlemlerine (gözlem formu örneği) dayanır. Yıl içinde öğretmenlerimizin tutacağı gözlem formları, veli görüşmelerinde öğrenci hakkında verilecek olan bilgiler açısından önem taşımaktadır. 
 

Bireysel Öğrenci Değerlendirmeleri 
Eğitim yılı boyunca belli aralıklarla yapılan bireysel öğrenci değerlendirmeleri ile öğrencinin farklı alanlarda göstermiş olduğu performans ve beceriler değerlendirilir. Gelişimin her alanı ile bağlantılı olan bu örnek çalışmalar tüm yıl boyunca öğrencinin isminin yazılı olduğu bir dosyada toplanır. Serbest yazı ve resim, kesme/yapıştırma, video veya resimler, uygulamalı derslere ait çalışmalar gibi örnekler bulundurulur.  Bu görüşmelere sınıf öğretmeni, İngilizce öğretmeni ve Uzm. Psikoloğumuz eşlik eder.


Portfolyo Günü 
Yılda 1 kez her öğrenci paylaşımda bulunmak istedikleri ürünlerle ilgili farklı uygulama alanlarındaki sunumları ebeveynleri ile paylaşırlar. Portfolyo sunum içerikleri her yaş grubu için ayrı oluşturulmaktadır.