İngilizce

İngilizce

Okul öncesi İngilizce eğitimi yabancı dil öğrenmek konusunda 3-6 yaş çocuklar için oldukça kritik bir dönemdir.

Neden Yabancı Dil Gerekli?

Global dünyanın, ileri teknoloji hakimiyetli çocuklarıdır artık bizim çocuklarımız. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ayakta kalabilme kabiliyetleri, hayatlarını sürdürebilme imkanları bizimkinden daha yüksektir.

Ancak yine de onların “dünyanın her yerinde” hayatlarını sürdürebilme kapasitelerini arttırmakta ya da hayatlarını sürdürürlerken imkân ve şartlarını arttırmak açısından dünyanın her yerinden insanlarla iletişim kurabilme çaplarını genişletmekte fayda var.

Öyleyse, haydi yabancı dil öğrenelim! Örneğin, dünya üzerinde genel geçer dil olan İngilizce’yi öğrenelim ve geliştirelim. Hatta daha fazla yabancı dil…

İnsan Hayatında Dil Öğrenmek İçin En Uygun Dönem

Peki ama ne zaman öğrenmeliyiz yabancı dili? Hayatımızın hangi dönemi bunun için en uygun koşulları kapsamaktadır.

İngilizce öğrenmek için en uygun dönem 3-6 yaş arası

İngilizce öğrenmek için en uygun dönem 3-6 yaş

Sorumluluklarımızın giderek arttığı, zaman yönetiminin giderek zorlaştığı, zihnimizin giderek daha fazla konuyla meşgul olmaya başladığı ve sorun çözme, dolayısıyla öğrenme yöntemlerini kalıplaştırmaya başladığımız 25 yaş sonrasının, bu açıdan en az verim üretecek dönem olduğu açık.

Geriye kalan insan ömrü içerisinde de bir dönem açıkça öne çıkmaktadır.

Bırakın bütün bilimsel araştırmaları, bırakın sosyal bilimler alanında yapılan deneyleri, basit bir uslamlamayla bile yanıt aslında çok açık: Okul öncesi dönem.

Yabancı Dil ve Okul Öncesi Dönem

Çünkü çocuğun anadili öğrenme ve geliştirme evrelerini yaşadığı bu dönem açıktır ki bir başka dille tanışmaya doğal olarak elverişli olduğu bir dönemdir. Ayrıca yine anatomik gelişimin ilk evrelerini kapsayan bu dönem dilin içerdiği seslerin doğru çıkartılabileceği fizyolojik şekillenmeleri de içermektedir. Bu nedenle Okul Öncesi İngilizce eğitimi kritik önem taşır.

Dillere Özel Sesler ve Anatomik Gelişim ile Kullanım Alışkanlıkları

Örneğin İngilizce’de “th” harflerinin bir araya gelmesiyle simgelenen bir ses vardır, Türkçe “peltek s” olarak değerlendirilebilir. Anatomik yapımız ve ses nefes organlarımızı kullanım alışkanlıklarımız nedeniyle biz Türkler, özellikle ileri yaşlarda İngilizce öğrenenler bu sesi tam olarak çıkartamayız. O yüzden, konuşmada “ağaç” anlamına gelen “tree” ile “üç” anlamına gelen “three” karışır. Çünkü ikisinde de aynı değerde “t” sesi çıkartırız.

Bunun yanında, aslında temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çevresindekilerle iletişim kurma zorunluluğunu hisseden çocuğun çevresinde ancak yabancı dille iletişim kurabileceği birilerinin de varlığını hayal edin ve sonucu ilişkin çıkarımlarda bulunun. Okul öncesi dönem yabancı dil eğitimi için çok avantajlı görünüyor.

Bilim Dünyasının Görüşü

Zaten bilim dünyası da, yabancı dil eğitimi için okul öncesi döneme işaret ediyorlar. Çünkü bilimsel bulgularla sabit 6 yaşına kadar çocukların beyni tıpkı bir elektronik veya manyetik kaydedici gibi olağan üstü kayıt yeteneğine sahip. Ayrıca 6 yaşından itibaren bu yüksek kayıt kapasitesinin düşmeye başladığının bulgulandığını da söylemeliyiz.

Öyleyse “haydi çocuklar İngilizce eğitimine!” Hem de oyunlarla, şarkılarla… Gülerek, koşarak, dans ederek, eğlenerek…