Öğretim Etkinlikleri

Öğretim Etkinlikleri

Matematik ve Fen Etkinliği

Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden / nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Fen eğitimi ise çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Çocuklar matematik ve fen etkinliklerini gerçekleştirirken yaşam gerçeklerini tanıyıp çevre farkındalığını da kazanacaklardır.

GEMS Etkinliği

GEMS (Great Explorations in Math and Science), heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini öğrenme ortamı olan sınıflarımıza taşıyan esnek bir programdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken çocukların hayal gücünü etkilemektir.

GEMS etkinlikleri, fen bilgisi eğitiminde “gözetimli keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi bireyin öğrenme sürecine doğrudan katılımını temel alır. GEMS etkinlikleri, çocukların temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

Minik Tema Eğitimi

Minik TEMA Eğitim Programı okul öncesi eğitim çağındaki çocukların doğada daha çok zaman geçirmelerini, gözlem yapmalarını, merak duygusuyla doğayı keşfetmelerini sağlamak ve ekolojik okur yazarlık becerilerini güçlendirmek amacı ile tasarlanmıştır.

Temel amacı çocuklara ekolojik okuryazarlık konusunda farkındalık kazandırmak olan program, Türkiye’nin 81 ilinde uygulanmaktadır. Öğretmenlere açık havada ve sınıf içerisinde uygulanacak 40 yüz yüze ve 10 dijital olmak üzere toplamda 50 etkinlik önerisi sunan program ile çocukların doğayla bağ kurmaları desteklenmektedir.

Toprak, su varlıkları, biyolojik çeşitlilik, ekosistem, hava, doğada gözlem, sürdürülebilir yaşam gibi konularda olabildiğince geniş bir kurguda hazırlanmış olan eğitim materyalleri ve her konu başlığı altında etkinlik yönergeleri sayesinde öğretmenler, kendi yıllık eğitim programlarına uyumlu olacak şekilde hazırlanan etkinlikleri sınıflarında ya da açık havada kolaylıkla uygulayabilmektedir. Ayrıca öğretmenlerin tüm eğitim içeriklerine rahatça ulaşabilmeleri için Minik TEMA Eğitim Programını da kapsayan bir portal hayata geçirilmiştir. (minik-yavrutema.org)

Hareket Etkinliği

Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, sosyal, duygusal, dil gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır.

Çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı ve motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk), fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir.

Türkçe-Dil Etkinliği

Türkçe etkinliğinin amacı; çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı özdizimsel yapıları anlayıp kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır.

Çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamak Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisidir.

Erken Okur Yazarlık Etkinlikleri

İlkokul hazırlık çalışmaları; çocukların anaokuluna devam ettiği süre boyunca fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil gelişimi ve özbakım becerileri gibi tüm alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. Bu alanda yapılacak çalışmalar çocuğun anaokuluna başladığı ilk günden itibaren tüm gelişim alanlarını kapsamalı ve birbiri üzerine eklenerek gitmelidir.

3-5 yaş programının bütünü aynı zamanda ilkokula hazırlık programıdır. Okul olgunluğu ancak bu şekilde kazanılabilir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazırbulunuşluk düzeylerini desteklemek amacıyla yapılan etkinliklerdir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları sanat, drama, müzik, oyun gibi birçok farklı etkinlik türü ile gerçekleştirilmektedir.

Finans Okur Yazarlığı Eğitimi

21. yüzyıl becerileri içinde de yer alan "Finans Okur Yazarlığı" kapsamında; harcama, tasarruf, birikim, paylaşma kavramlarına yönelik bir program uygulanır. Okul öncesi dönemden itibaren bu kavramların edinilmesi çocukların kişilik gelişimlerinde de önemli rol oynar. Her ay yapılan finans etkinlikleriyle öğrencilerin aşağıdaki soruların cevaplarını kavramaları hedeflenir:

  • Para nedir? Ne işe yarar?
  • Para nasıl kazanılır?
  • İstek ile İhtiyaç arasındaki fark nedir?
  • Yatırım, birikim, harcama kavramları ne ifade eder?
  • Başkalarına yardım etmek ne demektir ve nasıl sağlanır?
  • İş ve Görev arasındaki fark nedir?
  • Bilinçli Tüketim ne demektir?
  • Bütçe nedir? Nasıl yapılır?

Günlük Yaşam Becerileri

Okul öncesi eğitim programımızda öğrencilerimizin günlük yaşamın içinde ihtiyaç duydukları kazanımları edinebilmeleri için yaparak-yaşayarak öğrenme ve işbirliğine dayalı oyun temel alınır. Öğrenciler kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparken, öğretmen ise yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendirir. Günlük yaşamı kolaylaştırmaya dair bilgiler keşfetmeleri ve kendi potansiyellerini geliştirmeleri için çocuklar hem bireysel hem de gruplar halinde çalışmaya teşvik edilir.

SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ

İlişki başlatma ve sürdürme becerileri kişinin bir ilişkide kullanabileceği en temel adımları içerir. Bebeğin annesi ile iletişimi göz teması ile başlar. Bebek yalnızca anne ve baba ile iletişimdeyken çocuğun ise giderek daha büyük bir sosyal çevresi oluşmaya başlar. Kardeşleri, öğretmenleri, akranları ve diğer büyükler gibi. Daha geniş bir çevre daha çeşitli becerileri gerektirir. Biri ile konuşurken onu dinleme, yüzüne bakma, kendini tanıtma, uygun yerde uygun nezaket  ifadelerini kullanma, birisi ile karşılaştığında selamlaşma, ayrılırken vedalaşma, arkadaşları ile paylaşma, yardım isteme, uzlaşma gibi. Bazı çocuklar  bu becerileri daha kolay öğrenirken bazı çocuklar çeşitli nedenlerle bu becerileri kazanamazlar. En temel beceriler olan ilişki başlatma ve sürdürme becerilerini geliştiremeyen çocuklar diğer becerileri de (duygularını ifade etme, atılganlık,  saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma, sorun çözme, plan yapma, grupla etkileşim bir iş yürütme becerileri) geliştirmekte zorluk yaşarlar. Oysaki çocuğun ailesi ve akranları içindeki yeri bu beceriler aracılığı ile sağlanır. Sosyal olarak görülen bu beceriler gerçekte çocuğun okul hayatı için gerekli olan bilişsel becerileri de geliştirir. Çocuk bu beceriler aracılığı ile hem kendi hem de arkadaşları ile ilgili olumlu duygular içinde olur. Bu durum onun kendine olan güvenini arttırır. Akran ilişkileri olumlu gelişir. Duygusal, sosyal ve akademik hayatı bu iklimde verimli gelişir büyür. Aksi durumda ise, yapılan araştırmalarda da gösterildiği üzere, iletişim becerileri düşük olan çocukların akranları tarafından dışlanma olasılıkları da artmaktadır. Yine araştırmalar akranları tarafından dışlanma ya da izole edilme gibi problemleri olan çocukların bir çok davranışsal probleminin olduğunu  ve bu problemlerin ileride depresyon, okuldan ayrılma, ergenlikte psikiyatrik problemlerin ortaya çıkmasında rol oynadığını göstermektedir.

Değerler Eğitimi

Programın amacı temel olarak; İyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek, çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak, çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek, Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamaktır.