Play Attentıon

Play Attentıon

PLAY ATTENTİON YARARLARI

AKADEMİK GELİŞİM

DEHB, akademik performansı etkileyebilir. Bu, bir çok ebeveyni düşündürmektedir. Odaklanma eksikliği, DEHB'li çocukların, bilgiyi yakalama ve zihinde tutma becerisini azaltır ve okulda uyum sağlamalarını zorlaştırır.

1996 yılından beri Play Attention, okulllarda kullanımıyla kendini kanıtlamıştır. Bu alanda, 450 okulda Play Attention kullanımıyla, lider konumdayız.

Çocuğunuzun zeki olduğunu biliyorsunuz.

Zayıf odaklanmadan dolayı, DEHB'li çocuklar genelde sınavlarda zorlanırlar ve akademik olarak başarılı olamayabilirler. Bu, sorunun anlamaktayız ve şunları geliştirmek için eğitim sağlamaktayız:

• Okuduğunu anlama

• Çalışma becerileri

• Organizasyon

• Sınavlarda odaklanma

• Hafıza ve çoklu görev yapabilme

DAVRANIŞ GELİŞİMİ

DEHB'li bir çocuğun velisi olarak, adil olmak istiyorsunuz ama çocuğunuza disiplini çğretmek için yaptığınız hiçbir yol işe yaramamış görünüyor. Mahrum bırakma işe yaramıyor, oda cezası işe yaramıyor.

Play Attention, çocuğunuza nasıl davranması gerektiğini öğreten eğlenceli bir davranış şekillendirme programına sahiptir. Daha da iyisi, bu eğlenceli ve ödüllendiricidir.

Play Attention, hiperaktiviteden, hayale dalmaya kadar bir çok davranışı şekillendirmenize yardım eder.patent bekleyen davranış şekillendirme programıyla, zorlayıcı davranış sorunları, kavga etmeden evinizden rahatlıkla çözülebilir.

Oyunlarımız, çocuğunuzun bilgisayar ekranında dikkatini görmesini sağlar. Gerçek zamanda dikkati görmek, kişiye güç verir.

Hiperaktivite, kıpırdanma, bağırma vb. davranışlar, Play Attention oyunlarının durmasına sebep olur. Patent bekleyen davranış şekillendirme programımızla, dikkat ve davranış ilişkilendirilebilir ve kolayca şekillendirilebilir.

Kıpırdanma, mırıldanma, hayale dalma ve dürtüsel davranışlar, şimdi cezalandırma veya bağırma olmadan kolayca geliştirilebilir. Gelişmiş odaklanma, şimdi davranışları geliştirmeye imkan verir.

Gelişmiş davranışlar, çocuğunuz arkadaş edinmesine yardımcı olur. Aşırı konuşma, sırası gelmeden konuşma, kıpırdanma vb. davranışlar çocuğun sınıftaki arkadaşlarıyla ilişkilerini etkiler. Gelişmiş davranışlar, çocuğa sınıfta ve oyun alanında uyumlu olmasına yardımcı olur. Davranış şekillendirme programımız, bunu eğlenceli ve ödüllendirici hale getirir.

Gelişmiş Odaklanma

Konsantrasyon, öğrenme için çok önemlidir. Ekibimiz, sizin yaşadığınız tecrübeleri yaşayan öğretmenler ve ebeveynlerden oluşmaktadır. Sınıfta odaklanamayan, kıpırdanmaktan kendini alamayan veya arkadaş edinemeyen çocuklara eğitimler verdik.

Acaba, dikkatinizi şimdi görebilseydiniz, nasıl olurdu? Şimdi, bilgisayar ekranında! Bu, öğrenme için gerekli konsantrasyonu daha kolay yapardı. İşte bu tam olarak Play attention'ın yaptığı şeydir.

İşin sırrı, dikkati ve bilişsel işlemleri ifade eden beyin dalgalarını izleyen Play Attention BodyWave kol cihazında gizlidir. Kol cihazını ve beyin gücünüzü, eğlenceli oyunlarımızı kontrol etmek için kullanırsınız. Zihninizle, Harry Potter veya StarWars'taki Luke Skywalker gibi nesneleri hareket ettirdiğinizi düşünün. Play Attention sayesinde, zihniniz bir oyun kumandası veya bilgisayar faresi gibi olur, aynı zamanda gerekli becerileri öğreten oyunlarla davranışlarınızı geliştirirsiniz. Eğlenceli oyunlarımız, önemli öğrenme becerilerini kolay kılar. Haftada, 2-3 defa 30-45 dakikalık seanslarla, uzun dönemde önemli gelişimler sağlanır.

Çocuğunuz size zorluk çıkarıyor mu? Play Attention'ı kullanmayla bu artık sorun olmayacak. Özel kol cihazı sayesinde, bilgisayarı zihinle kontrol etmek, yüksek teknolojili bir eğlencedir. Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz.

Play Attention, NASA teknolojisinin patentli gelişmiş halidir. Bilimsel araştırmalar, beynin hayat boyunca sürekli değişim kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Buna, nöroplastisite denir. Play Attention, kullanıcının gerçek zamanda dikkatini görmesini sağlar. Zamanla, Play Attention kullanan öğrenciler dikkat ve odaklanmayı geliştirmektedirler. İnteraktif alıştırmalar, öğrencileri, odaklanmanın ve bilişsel işlemlerin yeni seviyelerine çıkması için zorlar. Seviye seviye öğrenci, sınıfta ve evde başarılı olması için gerekli olan kalıcı becerileri geliştirir.

SOSYAL ETKİLEŞİM

Çocuğunuz, okulda öğretmenleri ve arkadaşlarıyla nasıl etkileşime geçiyor? DEHB'li bir çocuğun ebeveyni olarak, çocuğunuzun okulda odaklandığından, görevlerini zamanında bitirdiğinden, dikkati dağılmadan dersi dinlediğinden emin olmak istiyorsunuz. Ayrıca, çocuğunuzun arkadaş edinmesini, oyun ve etkinliklere katılmasını istiyorsunuz. Evde, ev kurallarına uyması, ödev yapması, sorumluluklarını yapması ve işbirliği göstermesi gerekir.

Bu becerileri öğretmede uluslar arası lider konumdayız. 1996 yılından beri DEHB'li çocuklara şu becerileri öğretmekteyiz:

Okulda

• Verilen görevleri tamamlamak

• Yönergeleri takip etmek

• Okul kurallarına uymak

• Gününü ve işini organize etmek

• Arkadaş edinmek ve onlarla oynamak

Evde

• Ev sorumluluklarını tamamlamak

• Aile kurallarına uymak

• Ödevleri bitirmek

• Kardeşlerle iyi geçinmek