Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ:

 • 2-6 yaş arasındaki çocuklarımızın fiziksel, bilişsel, dil ve özbakım becerilerini destekleyen, çocuklarımızdaki yetenekleri keşfetmek için uygun ortam ve doğru program sağlayan,
 • Aile seminerleri ile çocuk gelişimi ve ebeveynlik üzerine yapılan söyleşiler ile ailelerimizin ebeveynlik becerilerini güçlendiren,
 • Yerinde ve zamanında yapılan gelişimsel değerlendirmeler ve yönlendirmeler ile öğrencileri bireysel olarak takip eden,
 • Çocuğun gelişimini desteklemek için aile ve kurum işbirliğini sağlayan,
 • Çocuğun bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinmesini sağlayan bir kurum olmaktır. 

MİSYONUMUZ:
 • Benlik saygısı gelişmiş,
 • Özgüveni yüksek,
 • Meraklı, soru sorabilen,
 • Yaratıcı, hayal gücü kuvvetli,
 • Düşüncelerini ifade edebilen,
 • Sosyal becerileri gelişmiş,
 • Problem çözme becerilerine sahip,
 • Zaman yönetimi ve planlama becerisi kuvvetli,
 • Sanatın farklı dallarından zevk alan,
 • Toplumsal eşitlik konularında farkındalık sahibi,
 • Empati kurabilen,
 • Şiddete karşı,
 • Takım çalışması bilinci gelişmiş, işbirlikçi,
 • Ekolojik düşünceye sahip,
 • Çevresine ve tüm canlılara saygılı,
 • Üretken,
 • Akademik anlamda yetkin bireyler yetiştirmektir.